Intermedia to kierunek łączący ze sobą różne dyscypliny sztuki
z naciskiem na nowe media: video, animację, performance i fotografię.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Intermediach są dostępne 3 specjalizacje: Animacja, Fotografia, Intermedia.

Razem przygotujemy Twoją teczkę – stworzymy instalacje sight-specific, nauczymy się poprawnie przygotowywać dokumentację fotograficzną swoich prac, poznamy podstawy video i fotografii. Oswoimy się także z występowaniem przed kamerą aby móc swobodnie realizować zadania performatywne.

Jak wygląda egzamin na kierunek Inermedia?

ETAP I

  1. Egzamin z rysunku: egzamin składa się z dwóch części. Pierwszym zadaniem jest klasyczny rysunek postaci lub martwej natury. Drugie zadanie to rysunek z wyobraźni na temat wybrany przez komisję. W obu przypadkach na realizację zadania kandydaci mają 4 godziny.
  1. Zadanie performatywne: kandydaci muszą nakręcić krótki film na wybrany temat. Zwykle trzeba ukazać 2 pojęcia na zasadzie kontrastu np. negatyw/pozytyw. Można korzystać z przyniesionych ze sobą rekwizytów.
  1. Studio fotograficzne: kandydaci mają za zadanie oświetlenie martwej natury lub postaci w interesujący sposób a następnie trzeba wykonać zdjęcia. Kandydat ma prawo wybrać 3 najlepsze fotografie.

ETAP II

Ostatni etap to rozmowa i przegląd teczki. Przed tym etapem warto obejrzeć kilka aktualnych wystaw. Pytania komisji zwykle oscylują wokół prac kandydata oraz jego zainteresowań.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek intermedia

D. Higgins, Intermedia i inne eseje, Akademia Ruchu, Warszawa 1985

K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997

R. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Instytut Kultury, Warszawa 1999

E. Nurczyńska–Fidelska, W świecie mediów, Rabit, Kraków 2001

B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000

Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień–Ojak, Trans Humana, Białystok 1998

A. Gwóźdź, Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Universitas, Kraków 2001

J.O. Green, Nowa era komunikacji, Prószyński i S–ka, Warszawa 1999

F.A. Yates, Sztuka pamięci, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997

S. Sontag, O fotografii, Karakter, Kraków 2009

M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006

Yi–Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987

Postmodernizm – antologia przekładów, oprac. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1997