Warsztaty tematyczne odbywają się w cyklach lub mają formułę jednorazowych spotkań zwykle weekendowych. Do prowadzenia zajęć zapraszamy zawodowców, specjalistów pracujących w danych dziedzinach, którzy dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą.

Na naszych zajęciach nie tylko słuchasz, ale też masz okazję stworzyć coś pod okiem profesjonalisty, który pomoże ci w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę. Jeśli interesuje cię coś nietypowego napisz do nas może uda nam się zebrać grupę i zorganizować spotkanie z specjalistą w tej dziedzinie ! Chcemy aby pracownia tętniła życiem i była miejscem spotkania z ciekawymi ludźmi!


ZAPISY: